Elektronická Prihláška

Denné letné tábory s angličtinou 2018

 

     Deti , poďte si s nami užiť posledné

 

     prázdninové dni, tešíme sa na Vás 

 

       od pondelka 20. augusta na Piatrovej

 

 

Hotel Junior Piatrová 

  9.7. – 13.7.2018 
30.7. –   3.8.2018 
20.8. – 24.8.2018 
                                                                    Turčianska galéria 

                                                                     16.7. – 20.7.2018 
                                                                       
Jasenská dolina 

 23.7. – 27.7.2018 

13.8. – 17.8.2018

                                               Múzeum slovenskej dediny / skanzen /

                                               6.8. – 10.8.2018

Program každého dňa je zameraný na nenásilné ale cielené zakomponovanie angličtiny do hier a dopĺňanie slovnej zásoby na úrovni zodpovedajúcej veku a predošlým vedomostiam detí. Na záver čaká deti spoločný rozlúčkový program, kde sú vítaní aj rodičia. 

Hlavným cieľom tábora je predovšetkým je pohyb v prírode a na čerstvom vzduchu a poznanie spojené so zábavou.  

 

 Poplatok:

Turčianska galéria                             86 € 

Piatrová                                              86 €

Múzeum slovenskej dediny               86 €

Jasenská dolina                                 89 € / spoločná doprava /

 

·         cena zahŕňa: obed, ovocné občerstvenie, pitný režim, program, lektor angličtiny, materiály a pomôcky, animátori, programové zabezpečenie, prevádzkové náklady , odmeny 

Organizácia táborov

Deti navštevujú tábor denne pondelok - piatok od cca 7.45 - 16.00 h/ po dohode s vedúcou tábora možno deti vyzdvihnúť do 16.30 hod./

Prihlásiť sa môžete pomocou elektronickej prihlášky.   Možnosť prihlásiť dieťa aj na skrátený pobyt , cena na jeden deň je 18€ / Piatrová, galéria, MSD / , resp. 19€ /Jasenská dolina / -  bližšie informácie Vám poskytneme aj telefonicky.

Storno podmienky

Akadémia vzdelávania Martin stanovuje nasledovné storno podmienky:

1.    do termínu začiatku turnusu je nárok na vrátenie celého poplatku

2.    storno poplatok v prvom dni turnusu je 30 % z ceny

3.    v druhom a ďalších dňoch turnusu nárok na vrátenie poplatku zaniká.

Účasť v tábore sa stornuje ku dňu, v ktorom rodič (zákonný zástupca) dieťaťa telefonicky, faxom, elektronickou poštou, alebo písomne oznámi stornovanie prihlášky. V prípade zrušenia účasti zaslaním písomného oznámenia je táto stornovaná ku dňu, kedy bolo Akadémii vzdelávania oznámenie doručené.

Poplatok za tábor uhrádzajte , prosím , prevodom na účet č. SK70 0200 0000  0031 7773 9154, vo VÚB,  VS - termín turnusu, do poznámky napíšte, prosím , meno dieťaťa. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

V deň nástupu je potrebné priniesť a odovzdať:

 -       vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa o bezinfekčnosti (nie staršie ako 3 dni ) – podpísané !

 -       prefotenú kartičku poistenca!

-       v prípade pravidelného užívania – potrebné lieky pre dieťa s informáciou, ako ich dieťa užíva

 -       kartu na bezplatnú prepravu dieťaťa vlakom

 

Odporúčame:

Pohodlné športové oblečenie, desiata, umelohmotná fľaša na vodu, slnečné okuliare, pokrývka hlavy, staršie biele tričko a samozrejme dobrú náladu J

Neodporúčame nechávať deťom väčšiu finančnú hotovosť , mobily , tablety ani iné cenné veci, za ich prípadnú stratu alebo poškodenie Akadémia vzdelávania nenesie zodpovednosť

Organizačné pokyny so všetkými potrebnými informáciami dostanú všetci prihlásení záujemcovia v dostatočnom predstihu pred začiatkom každého turnusu.

 

 

Cieľová skupina:

 

pre deti od 5 do 12 rokov 

 

Registrácia:

priebežne - možnosť prihlásiť dieťa aj na skrátený pobyt - informujte sa mailom alebo telefonicky

   

   

Dni a časy konania:

pondelok až piatok od 7.45. do 16.00  

PROGRAM

Hotel Piatrová ( Indiánsky tábor)

 

kreatívne tvorivé dielne (tvorba indiánskych čeleniek, maľovanie na tričko, kreslenie, maľovanie, náramky a náhrdelníky z cestovín)

zábavné hry s angličtinou

hry a pohybové aktivity v areáli hotela (futbal, olympijský okruh - hry na stanovištiach, preliezky, hojdačky)

indiánske hľadanie pokladu

1 x celodenný výlet podľa počasia 

 

Múzeum slovenskej dediny / skanzen / 

tvorivé dielne (maľovanie na tričko, kreslenie, maľovanie, náramky a náhrdelníky z cestovín, vyrábanie darčekov)

kreatívne hry s angličtinou

hry a pohybové aktivity v areáli MSD a okolí ( súťaže , loptové hry, olympijský okruh - hry na stanovištiach, hľadanie pokladu)

1 x celodenný výlet podľa počasia

 

Turčianska galéria

 

zaujímavé tvorivé dielne (napr. výroba Kocúra - maskota Turčianskej galérie, vlastná interpretácia diel umelcov, modelovanie vlastnej tváre, plastiky zvierat...) kreatívne hry s angličtinou

hry a pohybové aktivity v záhrade galérie (futbal, olympijský okruh - hry na stanovištiach, preliezky, trampolíny) alebo v parku

1 x celodenný výlet podľa počasia 

 

Jasenská dolina – areál lyžiarskeho strediska

 

tvorivé dielne (maľovanie na tričko, kreslenie, maľovanie, náramky a náhrdelníky z cestovín, vyrábanie darčekov)

kreatívne hry s angličtinou

hry a pohybové aktivity v areáli hotela (futbal a iné loptové hry, olympijský okruh - hry na stanovištiach)

1 x celodenný výlet podľa počasia 

Náš cieľ:

Cieľom denných letných táborov Akadémie vzdelávania Martin je vyplniť deťom zážitkami a novými vedomosťami dni letných prázdnin, počas ktorých sa musia ich rodičia venovať svojim bežným povinnostiam. 

......deti prežívajú úžasné letné dni plné zážitkov, hier, súťaží, dobrodružstiev a zaujímavého spoznávania angličtiny medzi rovesníkmi... 

....rodičia sa aj napriek horúcim letným dňom môžu pokojne venovať povinnostiam s istotou, že ich ratolesti trávia voľný prázdninový čas bezpečne a zmysluplne... 

 

....a popri tom si všetci spolu môžu užívať krásne letné večery v kruhu svojej rodiny