Elektronická Prihláška

 

Pre pretrvávajúci záujem pripravujeme ďalší turnus na Piatrovej

od 24.7. - do 28.7. 2017 ; cena 85€

V prípade záujmu volajte, prosím , čo najskôr, príp. nám napíšte mail.

0910 114 330 ; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Vek: 5-12

Miesto: SNM, Múzeum slovenskej dediny, Jahodnícke háje

Termín : 
24.7.2017 - 28.7.2017   termín obsadený  
  31.7-2017 - 4.8.2017     termín obsadený

Po celý čas bude deťom k dispozícii celý areál Múzea slovenskej dediny / skanzenu/. Pre oddych a hry v prípade nepriaznivého počasia budú v interiéri k dispozícii priestory tvorivých dielní MSD. Pre deti sú pripravené hry v krásnom prostredí Jahodníckych hájov.

Deti môžu rodičia priniesť priamo do Múzea slovenskej dediny ( pracovná vrátnica – odbočka oproti parkovisku doľava).

Čo deti čaká:

 • kreatívne hry s angličtinou

 • tvorivé dielne a hry v prírode v Jahodníckych hájoch

 • živé zvieratká

 • zabezpečené obedy, ovocné občerstvenie a pitný režim

 • veľa zábavy a noví kamaráti

 • na záver čaká deti spoločná rozlúčková opekačka s programom, kde sú vítaní aj rodičia

Poplatok:

 • 75 € za jedno dieťa

 • 67 € za druhé dieťa v prípade prihlásenia súrodencov

 • cena zahŕňa: obed, ovocné občerstvenie, pitný režim, program, zdravotnícky materiál,  materiály a pomôcky, programové zabezpečenie, prevádzkové náklady, odmeny

 • prihláška sa stáva záväznou až po uhradení poplatku - úhradu je potrebné zrealizovať do 15.6., resp.20.6.2017 

 

Miesto: Turčianska galéria Martin

Termín : 
10.7.2017 - 14.7.2017   pre deti od 5 do 10 rokov
  21.8.2017 - 25.8.2017   pre deti od 8 do 12 rokov

Po celý čas bude deťom k dispozícii areál záhrady Turčianskej galérie a vnútorných priestorov / tvorivé dielne/.

Čo deti čaká:

 • zaujímavé tvorivé dielne

  / napr. výroba maskota ateliéru Kocúr , modelovanie vlastnej tváre, Čarovné mesto – koláž, plastiky zvierat /

 • kreatívne hry s angličtinou

 • výlet do Turčianskych Teplíc  / v prípade nepriaznivého počasia alternatívny program /

 • zabezpečené obedy, ovocné občerstvenie a pitný režim

 • veľa zábavy a noví kamaráti

Poplatok:

 • 85 € za jedno dieťa

 • 77 € za druhé dieťa v prípade prihlásenia súrodencov

 • cena zahŕňa: obed, ovocné občerstvenie, pitný režim, program, zdravotnícky materiál, materiály a pomôcky, programové zabezpečenie, prevádzkové náklady, odmeny

 • prihláška sa stáva záväznou až po uhradení poplatku - úhradu je potrebné zrealizovať:I. turnus do 15.6.2017,II. turnus do 30.6.2017.

 

 

Vek: 5-12

Miesto: Junior Hotel Piatrová, Vrútky

Termín : 
17.7.2017 - 21.7.2017
  7.8.2017 - 11.8.2017

Po celý čas bude deťom k dispozícii areál Hotela Piatrová rovnako ako ihriská s trampolínami a preliezkami. V prípade nepriaznivého počasia budú v interiéri k dispozícii priestory tvorivých dielní.

Čo deti čaká:

 • kreatívne hry s angličtinou

 • tvorivé dielne 

 • hry v prírode -  téma INDIÁNSKE LETO

 • v prípade priaznivého počasia výlet do Turčianskych Teplíc / resp. alternatívny program /

 • ihriská, trampolína, preliezky....

 • zabezpečené obedy, ovocné občerstvenie a pitný režim

 • veľa zábavy a noví kamaráti

Poplatok:

 • 85 € za jedno dieťa

 • 77 € za druhé dieťa v prípade prihlásenia súrodencov

 • cena zahŕňa: obed, ovocné občerstvenie, pitný režim, program, zdravotnícky materiál, materiály a pomôcky, programové zabezpečenie, prevádzkové náklady, odmeny

 • prihláška sa stáva záväznou až po uhradení poplatku - úhradu je potrebné zrealizovať:I. turnus do 15.6.2017, II. turnus do 30.6.2017   

 

Organizácia táborov

Deti navštevujú tábor denne pondelok - piatok od cca 7.45 - 16.00 h/ po dohode s vedúcou tábora možno deti vyzdvihnúť do 16.30 hod./

Prihlásiť sa môžete pomocou elektronickej prihlášky.     Vo všetkých turnusoch je možnosť prihlásiť dieťa aj na 1-2 dni - bližšie informácie Vám poskytneme telefonicky.

Storno podmienky

Akadémia vzdelávania Martin stanovuje nasledovné storno podmienky:

 1. do termínu začiatku turnusu je nárok na vrátenie celého poplatku

 2. storno poplatok v prvom dni turnusu je 30 % z ceny

 3. v druhom a ďalších dňoch turnusu nárok na vrátenie poplatku zaniká.

Účasť v tábore sa stornuje ku dňu, v ktorom rodič (zákonný zástupca) dieťaťa telefonicky, faxom, elektronickou poštou, alebo písomne oznámi stornovanie prihlášky. V prípade zrušenia účasti zaslaním písomného oznámenia je táto stornovaná ku dňu, kedy bolo Akadémii vzdelávania oznámenie doručené.

Poplatok za tábor uhrádzajte , prosím , prevodom na číslo účtu                                   SK70 0200 0000  0031 7773 9154, vo VÚB,  VS - termín turnusu, do poznámky napíšte, prosím , meno dieťaťa. Termíny úhrad sú uvedené pri jednotlivých turnusoch.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V deň nástupu je potrebné priniesť a odovzdať:

 -       vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa o bezinfekčnosti (nie staršie ako 3 dni ) – podpísané !

-       prefotenú kartičku poistenca!

-       v prípade pravidelného užívania – potrebné lieky pre dieťa s informáciou, ako ich dieťa užíva

-       kartu na bezplatnú prepravu dieťaťa vlakom

 

 Odporúčame:

 Pohodlné športové oblečenie, desiata, umelohmotná fľaša na vodu, slnečné okuliare, pokrývka hlavy, staršie biele tričko a samozrejme dobrú náladu J

Neodporúčame nechávať deťom väčšiu finančnú hotovosť , mobily , tablety ani iné cenné veci, za ich prípadnú stratu alebo poškodenie Akadémia vzdelávania nenesie zodpovednosť. 

Organizačné pokyny so všetkými potrebnými informácie dostanú všetci prihlásení záujemcovia v dostatočnom predstihu pred začiatkom každého turnusu.