Elektronická Prihláška

 

 

Posledné voľné miesta na dennom tábore v Turčianskej galérii od 21.8. - 25.8.2017!!!

V prípade záujmu volajte, prosím , čo najskôr, príp. nám napíšte mail.

0910 114 330 ; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Miesto: Turčianska galéria Martin

Termín : 
     
  21.8.2017 - 25.8.2017   pre deti od 8 do 12 rokov

Po celý čas bude deťom k dispozícii areál záhrady Turčianskej galérie a vnútorných priestorov / tvorivé dielne/.

Čo deti čaká:

 • zaujímavé tvorivé dielne

  / napr. výroba maskota ateliéru Kocúr , modelovanie vlastnej tváre, Čarovné mesto – koláž, plastiky zvierat /

 • kreatívne hry s angličtinou

 • výlet do Turčianskych Teplíc  / v prípade nepriaznivého počasia alternatívny program /

 • zabezpečené obedy, ovocné občerstvenie a pitný režim

 • veľa zábavy a noví kamaráti

Poplatok:

 • 85 € za jedno dieťa

 • 77 € za druhé dieťa v prípade prihlásenia súrodencov

 • cena zahŕňa: obed, ovocné občerstvenie, pitný režim, program, zdravotnícky materiál, materiály a pomôcky, programové zabezpečenie, prevádzkové náklady, odmeny

 •  

Organizácia táborov

Deti navštevujú tábor denne pondelok - piatok od cca 7.45 - 16.00 h/ po dohode s vedúcou tábora možno deti vyzdvihnúť do 16.30 hod./

Prihlásiť sa môžete pomocou elektronickej prihlášky.   Možnosť prihlásiť dieťa aj na 1-2 dni - bližšie informácie Vám poskytneme telefonicky.

Storno podmienky

Akadémia vzdelávania Martin stanovuje nasledovné storno podmienky:

 1. do termínu začiatku turnusu je nárok na vrátenie celého poplatku

 2. storno poplatok v prvom dni turnusu je 30 % z ceny

 3. v druhom a ďalších dňoch turnusu nárok na vrátenie poplatku zaniká.

Účasť v tábore sa stornuje ku dňu, v ktorom rodič (zákonný zástupca) dieťaťa telefonicky, faxom, elektronickou poštou, alebo písomne oznámi stornovanie prihlášky. V prípade zrušenia účasti zaslaním písomného oznámenia je táto stornovaná ku dňu, kedy bolo Akadémii vzdelávania oznámenie doručené.

Poplatok za tábor uhrádzajte , prosím , prevodom na číslo účtu                                   SK70 0200 0000  0031 7773 9154, vo VÚB,  VS - termín turnusu, do poznámky napíšte, prosím , meno dieťaťa. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V deň nástupu je potrebné priniesť a odovzdať:

 -       vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa o bezinfekčnosti (nie staršie ako 3 dni ) – podpísané !

-       prefotenú kartičku poistenca!

-       v prípade pravidelného užívania – potrebné lieky pre dieťa s informáciou, ako ich dieťa užíva

-       kartu na bezplatnú prepravu dieťaťa vlakom

 

 Odporúčame:

 Pohodlné športové oblečenie, desiata, umelohmotná fľaša na vodu, slnečné okuliare, pokrývka hlavy, staršie biele tričko a samozrejme dobrú náladu J

Neodporúčame nechávať deťom väčšiu finančnú hotovosť , mobily , tablety ani iné cenné veci, za ich prípadnú stratu alebo poškodenie Akadémia vzdelávania nenesie zodpovednosť. 

Organizačné pokyny so všetkými potrebnými informácie dostanú všetci prihlásení záujemcovia v dostatočnom predstihu pred začiatkom každého turnusu.

 

predchádzajúce turnusy : 

Turčianska galéria - záhrada 
10.7.2017 - 14.7.2017 - deti od 5 do 10 rokov 


Junior hotel PIATROVÁ 
17.7.2017 – 21.7.2017 
24.7.2017 – 28.7.2017 - 
7.8.2017 – 11.8.2017 

Múzeum slovenskej dediny 
24.7.2017 – 28.7.2017 
31.7.2017 – 4.8.2017 

Cena: Galéria a Piatrová - cena 85€ , Múzeum slovenskej dediny - cena 75€
Cieľová skupina: pre deti od 5 do 12 rokov 

cena zahŕňa: obed, ovocné občerstvenie, pitný režim, program, lektor angličtiny, materiály a pomôcky, animátori, programové zabezpečenie, prevádzkové náklady , odmeny 
Registrácia: do 16.6.2017 - možnosť prihlásiť dieťa aj na 1-2 dni - informujte sa telefonicky
Na objednávku: nie

Typ: Kurz
Požadované vzdelanie: Bez určenia vzdelania - nevyžaduje sa
Vydané osvedčenia: Bez dokladu
Akreditácia: Bez akreditácie

Dni a časy konania: pondelok až piatok od 7.45. do 16.00 
Popis: Čo deti čaká - okrem zábavy a veľa nových kamarátov ? 

Múzem slovenskej dediny : 
kreatívne hry s angličtinou 
tvorivé dielne a hry v prírode v Jahodníckych hájoch 
živé zvieratká 
na záver spoločná rozlúčková opekačka s programom, kde sú vítaní aj rodičia 

Turčianska galéria : 
zaujímavé tvorivé dielne 
/ napr. výroba maskota ateliéru Kocúr , modelovanie vlastnej tváre, Čarovné mesto – koláž, plastiky zvierat /
kreatívne hry s angličtinou 
výlet do Turčianskych Teplíc spojený s návštevou kúpaliska / v prípade nepriaznivého počasia alternatívny program / 

Piatrová : 
kreatívne hry s angličtinou 
tvorivé dielne  
hry v prírode -  téma INDIÁNSKE LETO 
v prípade priaznivého počasia návšteva kúpaliska / resp. alternatívny program / 
ihriská, trampolína, preliezky....
Profil absolventa: Cieľom denných letných táborov Akadémie vzdelávania Martin je vyplniť deťom zážitkami a novými vedomosťami dni letných prázdnin, počas ktorých sa musia ich rodičia venovať svojim bežným povinnostiam. 
......deti prežívajú úžasné letné dni plné zážitkov, hier, súťaží, dobrodružstiev a zaujímavého spoznávania angličtiny medzi rovesníkmi... 
....rodičia sa aj napriek horúcim letným dňom môžu pokojne venovať povinnostiam s istotou, že ich ratolesti trávia voľný prázdninový čas bezpečne a zmysluplne... 
....a popri tom si všetci spolu môžu užívať krásne letné večery v kruhu svojej rodiny