Tábory sú vhodné pre deti od 5 do 12 rokov. Deti navštevujú tábory denne od 7:45 do 16:00.
(Možnosť prihlásiť dieťa aj na jednotlivé dni. Informujte sa telefonicky na 0910 114 330 alebo emailom This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..)


Na prihlásenie vášho dieťaťa do tábora môžete použiť elektronickú prihlášku.

 

V rámci bezpečnostných a hygienických opatrení sa budeme riadiť nariadeniami vlády SR. 

Samozrejmosťou bude zvýšená hygiena - umývanie rúk, dostupná dezinfekcia, prísna kontrola zdravotného stavu dieťaťa pred vstupom na tábor a pod...
 

VYBERTE SI Z NAŠEJ LETNEJ PONUKY počas celého leta od  12.7.2021 do 27.8.2021

FIT KLUB Hurbanka

turnus v termíne od 12.7. - 16.7. 2021  Z každého rožku trošku

 

Múzeum slovenskej dediny - skanzen

turnus v termíne od 19.7. - 23.7. 2021  Ja som Nebojsa

 

Jasenská dolina

turnus v termíne od 24.7. - 30.7. 2021   Prstom po mape...


BYSTRIČKA - AREÁL ZÁKLADNEJ ŠKOLY

turnus v termíne od 2.8. - 6.8. 2021 Kde bolo - tam bolo...

 

BYSTRIČKA - AREÁL ZÁKLADNEJ ŠKOLY

turnus v termíne od 9.8. -13.8. 2021 Prstom po mape...


FIT KLUB Hurbanka

turnus v termíne od 16.8. - 20.8. 2021 Z každého rožku trošku...

 

Jasenská dolina

turnus v termíne od 23.8. - 27.8. 2021 Kde bolo - tam bolo...

 

CENNÍK TÁBOROV

Cena pre 1 dieťa na celý týždeň - pondelok až piatok :

Bystrička, Múzeum slovenskej dediny           119,00€

Jasenská dolina , Fit klub Hurbanka              129,00€

 

Cena pre 2 súrodencov na celý týždeň - pondelok až piatok :

Bystrička, Múzeum slovenskej dediny           226,00€

Jasenská dolina , Fit klub Hurbanka              245,00€

 

Cena pre 1 dieťa na 1 deň - každý deň za - 29,00€

Zľava na ďalší turnus - každý turnus navyše zľava na dieťa - 12,00€


V cene je zahrnuté:

- strava v podobe obedu, olovrantu a neobmedzeného pitného režimu
- 1 x celodenný výlet
- 1 x špeciálne atrakcie (hvezdáreň, hasiči, policajti a iné...)    
- program, odmeny pre deti, materiály a pomôcky, programové zabezpečenie
- angličtina so skúsenými lektormi a pracovné materiály - aj zahraničný lektor
- zdravotnícky materiál
- profesionálny a priateľský prístup našich animátorov
- prevádzkové náklady spojené s táborom

Pri kúpe táborov môžete využiť aj REKREAČNÉ POUKAZY - informujte sa u svojho zamestnávateľa. 

 

V prípade vášho záujmu o tábor pre vaše dieťa/deti, využite niektorú z týchto možností prihlásenia:

- prihlásenie cez elektronickú prihlášku   / prihláška je aj na FB a na www.aveducation.sk /- emailom na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
- telefonicky 0910 114 330

 

Naši animátori sa aj tento rok nesmierne tešia na zábavu s vašimi deťmi. Čaká na ne bohatý program, zábavné, inšpiratívne a športové aktivity. A to všetko prirodzene a nenútene okorenené o štipku angličtiny a vzdelávania. Tábory Akadémie vzdelávania sa tešia veľkej popularite a veríme, že také bude aj leto 2021. ;)


Storno podmienky

Akadémia vzdelávania Martin stanovuje nasledovné storno podmienky:

  1. do termínu začiatku turnusu je nárok na vrátenie celého poplatku

  2. storno poplatok v prvom dni turnusu je 30 % z ceny

  3. v druhom a ďalších dňoch turnusu nárok na vrátenie poplatku zaniká.

Účasť v tábore sa stornuje ku dňu, v ktorom rodič (zákonný zástupca) dieťaťa telefonicky, faxom, elektronickou poštou, alebo písomne oznámi stornovanie prihlášky. V prípade zrušenia účasti zaslaním písomného oznámenia je táto stornovaná ku dňu, kedy bolo Akadémii vzdelávania oznámenie doručené.

 

 

 

Neodporúčame nechávať deťom väčšiu finančnú hotovosť, mobily, tablety ani iné cenné veci, za ich prípadnú stratu alebo poškodenie Akadémia vzdelávania nenesie zodpovednosť.

 

V súlade  so Zákonom 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej „zákon“) potvrdzujem, že súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov ,ďalej súhlasím, aby  Akadémia vzdelávania Martin / prevádzkovateľ / spracovávala a zverejňovala videá a fotky  dotknutej osoby za účelom  dokumentárneho záznamu z podujatí organizovaných prevádzkovateľom v rámci poskytovaných služieb, využívala tieto fotky a videá vo svojich propagačných materiáloch ( katalógy, ponukové listy, web ponuka ), ako aj spracovávala kontaktné údaje pre marketingové účely.