Tábory sú vhodné pre deti od 5 do 12 rokov. Deti navštevujú tábory denne od 7:45 do 16:00.
(Možnosť prihlásiť dieťa aj na jednotlivé dni. Informujte sa telefonicky na 0910 114 330 alebo emailom This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..)


Na prihlásenie vášho dieťaťa do tábora môžete použiť elektronickú prihlášku.

 

V rámci bezpečnostných a hygienických opatrení sa budeme riadiť nariadeniami vlády SR. 

Samozrejmosťou bude zvýšená hygiena - umývanie rúk, dostupná dezinfekcia, prísna kontrola zdravotného stavu dieťaťa pred vstupom na tábor a pod...
 

VYBERTE SI Z NAŠEJ LETNEJ PONUKY počas celého leta od  1.7.2022 do 26.8.2022

Turčianska Štiavnička - Areál základnej školy / hry , súťaže, tvorivé dielne , vychádzky do prírody  /

turnus v termíne od 1.7. - 8.7. 2022  (okrem 5.7.)

 

Múzeum slovenskej dediny - skanzen / 3 dni aktivity v areáli - hry , súťaže, tvorivé dielne , 1x celodenný výlet, 1 x zábavno poučné aktivity /

turnus v termíne od 11.7. - 15.7. 2022  

 

Bystrička - Areál základnej školy / 3 dni aktivity v areáli - hry , súťaže, tvorivé dielne , 1x celodenný výlet, 1 x zábavno poučné aktivity /

turnus v termíne od 18.7. - 22.7. 2022   


Výletový tábor / každý deň výlet na iné miesto /

turnus v termíne od 25.7. - 29.7. 2022 

 

Výletový tábor / každý deň výlet na iné miesto /

turnus v termíne od 1.8. - 5.8. 2022 


Múzeum slovenskej dediny - skanzen / 3 dni aktivity v areáli -  hry , súťaže, tvorivé dielne , 1x celodenný výlet, 1 x zábavno poučné aktivity /

turnus v termíne od 8.8. - 12.8. 2022 

 

Turčianska Štiavnička - Areál základnej školy / hry , súťaže, tvorivé dielne , vychádzky do prírody /

turnus v termíne od 15.8. - 19.8. 2022  

 

Výletový tábor / každý deň výlet na iné miesto /

turnus v termíne od 22.8. - 26.8. 2022 

 

CENNÍK TÁBOROV

 

Predpokladaná cena výletových táborov je 149, 00€, ostatné 129,00 €,

po potvrdení jednotlivých vstupov a poplatkov upresníme čo najskôr.

 

V cene táborov je zahrnuté :

- strava v podobe kompletného obedu, ovocného občerstvenia a neobmedzeného pitného režimu
- 1 x celodenný výlet
- 1 x špeciálne atrakcie (hvezdáreň, hasiči, policajti a iné...)    
- program, odmeny pre deti, materiály a pomôcky, programové zabezpečenie
- angličtina so skúsenými lektormi a pracovné materiály
- zdravotnícky materiál
- prevádzkové náklady spojené s táborom

 

Pri výletových :

hromadná doprava / vlak , autobus /, vstupné na aktivity,  obed, pitný režim, zábavné hry s angličtinou,  program, animátori, prevádzkové náklady, odmeny

 

Cena pre 1 dieťa na celý týždeň - pondelok až piatok :

Bystrička, Skanzen, Turč. Štiavnička             129,00€

Výletový tábor                                                149,00€

 

Cena pre 2 súrodencov na celý týždeň - pondelok až piatok :

Bystrička, Skanzen, Turč. Štiavnička             246,00€

Výletový tábor                                                284,00€

 

Cena pre 1 dieťa na 1 deň - každý deň za - 33,00€

Zľava na ďalší turnus - každý turnus navyše zľava na dieťa - 12,00€

 

Pri kúpe táborov môžete využiť aj REKREAČNÉ POUKAZY - informujte sa u svojho zamestnávateľa. 

 

V prípade vášho záujmu o tábor pre vaše dieťa/deti, využite niektorú z týchto možností prihlásenia:

- prihlásenie cez elektronickú prihlášku   / prihláška je aj na FB /- emailom na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
- telefonicky 0910 114 330

 

Naši animátori sa aj tento rok nesmierne tešia na zábavu s vašimi deťmi. Čaká na ne bohatý program, zábavné, inšpiratívne a športové aktivity. A to všetko prirodzene a nenútene okorenené o štipku angličtiny a vzdelávania. Tábory Akadémie vzdelávania sa tešia veľkej popularite a veríme, že také bude aj leto 2022. ;)


Storno podmienky

Akadémia vzdelávania Martin stanovuje nasledovné storno podmienky:

  1. do termínu začiatku turnusu je nárok na vrátenie celého poplatku

  2. storno poplatok v prvom dni turnusu je 30 % z ceny

  3. v druhom a ďalších dňoch turnusu nárok na vrátenie poplatku zaniká.

Účasť v tábore sa stornuje ku dňu, v ktorom rodič (zákonný zástupca) dieťaťa telefonicky, faxom, elektronickou poštou, alebo písomne oznámi stornovanie prihlášky. V prípade zrušenia účasti zaslaním písomného oznámenia je táto stornovaná ku dňu, kedy bolo Akadémii vzdelávania oznámenie doručené.

 

 

 

Neodporúčame nechávať deťom väčšiu finančnú hotovosť, mobily, tablety ani iné cenné veci, za ich prípadnú stratu alebo poškodenie Akadémia vzdelávania nenesie zodpovednosť.

 

V súlade so Zákonom 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej "zákon") potvrdzujem, že súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov ,ďalej súhlasím, aby Akadémia vzdelávania Martin / prevádzkovateľ / spracovávala a zverejňovala videá a fotky dotknutej osoby za účelom dokumentárneho záznamu z podujatí organizovaných prevádzkovateľom v rámci poskytovaných služieb, využívala tieto fotky a videá vo svojich propagačných materiáloch ( katalógy, ponukové listy, web ponuka ), ako aj spracovávala kontaktné údaje pre marketingové účely.