Tábor je vhodný pre všetkých dobrodruhov, čo radi objavujú

nové miesta a krásy Slovenska. 

 

Je zameraný na spoznávanie slovenskej prírody, kultúry a histórie. 

Deti navštívia aj naznámejšie zábavné parky a atrakcie. 

Tábor má okrem zábavnej a poznávaciu funkciu - získanie nových vedomostí

z oblasti geografie a histórie zábavnou formou.

 

Možné výlety: 

Babyland v Litovskej Sielnici

Liptovské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva

Hoplandia v Oščadnici

Turistka do Gaderskej doliny

Geobádateľna a dielničky Kammerhof v Banskej Štiavnici

Zábavný park Liptov

Turistika na Šútovský vodopád

Teplické Serpentíny a ďalšie...

 

Termíny :

25.7. – 29.7.2022 

1.8. –    5.8.2022

22.8. - 26.8.2022

 

Cena:  149,00€