Tábory sú vhodné pre deti od 5 do 12 rokov. Deti navštevujú tábory denne od 7:45 do 16:00.
(Možnosť prihlásiť dieťa aj na jednotlivé dni. Informujte sa telefonicky na 0910 114 330 alebo emailom This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..)


Na prihlásenie vášho dieťaťa do tábora môžete použiť elektronickú prihlášku. 

AKTUÁLNE DOSTUPNÉ TERMÍNY TÁBOROV

JUNIOR HOTEL PIATROVÁ - VRÚTKY
 

1. turnus v termíne od 6.7. - 10.7. 2020

2. turnus v termíne od 13.7. - 17.7. 2020

3. turnus v termíne od 20.7. - 24.7. 2020

4. turnus v termíne od 10.8. - 14.8. 2020

5. turnus v termíne od 17.8. - 21.8. 2020

6. turnus v termíne od 24.8. - 28.8. 2020

 

AKTUÁLNE DOSTUPNÉ TERMÍNY TÁBOROV

BYSTRIČKA

 

1. turnus v termíne od 27.7. - 31.7. 2020

2. turnus v termíne od 3.8. - 7.8. 2020

(Ďalšie termíny doplníme podľa záujmu.)

 

CENNÍK TÁBOROV

Cena pre 1 dieťa na celý týždeň - pondelok až piatok - 109,00€

Cena pre 1 dieťa na 1 deň - každý deň za - 27,00€

Cena pre 2 súrodencov na celý týždeň - pondelok až piatok - 199,00€

Zľava na ďalší turnus - každý turnus navyše zľava na dieťa - 10,00€

 

V cene je zahrnuté:
- strava v podobe obedu, olovrantu a neobmedzeného pitného režimu
- 1 x celodenný výlet
- 1 x špeciálne atrakcie (hvezdáreň, hasiči, policajti a pod. každý turnus je iná atrakcia)            
- program, odmeny pre deti, materiály a pomôcky, programové zabezpečenie
- angličtina so skúsenými lektormi a pracovné materiály
- zdravotnícky materiál
- profesionálny a priateľský prístup našich animátorov
- prevádzkové náklady spojené s táborom

 

V prípade vášho záujmu o tábor pre vaše dieťa/deti, využite niektorú z týchto možností prihlásenia:

- prihlásenie cez elektronickú prihlášku
- emailom na 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
- telefonicky 0910 114 330

 

Naši animátori sa aj tento rok nesmierne tešia na zábavu s vašimi deťmi. Čaká na ne bohatý program, zábavné, inšpiratívne a športové aktivity. A to všetko prirodzene a nenútene okorenené o štipku angličtiny a vzdelávania. Tábory Akadémie vzdelávania sa tešia veľkej popularite a veríme, že také bude aj leto 2020. ;)


Storno podmienky

Akadémia vzdelávania Martin stanovuje nasledovné storno podmienky:

  1. do termínu začiatku turnusu je nárok na vrátenie celého poplatku

  2. storno poplatok v prvom dni turnusu je 30 % z ceny

  3. v druhom a ďalších dňoch turnusu nárok na vrátenie poplatku zaniká.

Účasť v tábore sa stornuje ku dňu, v ktorom rodič (zákonný zástupca) dieťaťa telefonicky, faxom, elektronickou poštou, alebo písomne oznámi stornovanie prihlášky. V prípade zrušenia účasti zaslaním písomného oznámenia je táto stornovaná ku dňu, kedy bolo Akadémii vzdelávania oznámenie doručené.


Neodporúčame nechávať deťom väčšiu finančnú hotovosť, mobily, tablety ani iné cenné veci, za ich prípadnú stratu alebo poškodenie Akadémia vzdelávania nenesie zodpovednosť.

 

V súlade  so Zákonom 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej „zákon“) potvrdzujem, že súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov ,ďalej súhlasím, aby  Akadémia vzdelávania Martin / prevádzkovateľ / spracovávala a zverejňovala videá a fotky  dotknutej osoby za účelom  dokumentárneho záznamu z podujatí organizovaných prevádzkovateľom v rámci poskytovaných služieb, využívala tieto fotky a videá vo svojich propagačných materiáloch ( katalógy, ponukové listy, web ponuka ), ako aj spracovávala kontaktné údaje pre marketingové účely.